Pane Ježíši Kriste, s láskou se díváš na mladé lidi a nabízíš jim dar Ducha Svatého.
Prosíme tě, pomoz jim přijímat zodpovědnost za krásný dar mládí, aby si jej vážili a prožívali ho v radosti.
Dej jim odvahu ptát se na pravé hodnoty života a zříkat se falešných nadějí, aby se uměli rozhodnout pro život podle tvé vůle.
Dej jim schopnost ukazovat praktickými skutky lásky na plnost života víry, která nezapomíná na potřebné a dokáže se dělit o bohatství duchovní i materiální.
Ať jsou v tvé církvi znamením naděje a najdou bohatství věčného života. Amen.

Panno Maria, prosíme tě,nauč mladé lidi dělat všechno, co jim Tvůj Syn řekne.
Mládež děkanátu Frýdek - dolní část

Facebook


Úvod

Vítejte na stránkách Mládeže děkanátu dolní Frýdek!

Právě se nacházíte na stránkách mládeže děkanátu
(Slovo „děkanát“ je odvozeno od slova „děkan“ ( z řeckého „dekanos“ od „deka“ v překladu „deset“). Volně přeložíme „zástupce deseti“. V církvi je tím myšleno území sjednocených farností do celku v čele s děkanem, který jej zastupuje před svým biskupem a je za něj zodpovědný. Takto se tomuto území říká na Moravě a ve Slezsku, v Čechách bychom jej označili za „vikariát“ v čele s „okrskovým vikářem“.)

Frýdek (dolní část). Jsme součásti děkanátu Frýdek, jehož území je pro pastoraci
(Slovo „pastorace“ je odvozeno od slova „pastýř“ (z lat. pastor) a jeho význam je spojen se základním posláním církve a to přinášet spásu, být znamením pro svět. Jedná se tedy o duchovní péči církve o lidi.)

mládeže rozděleno na dvě části. Naší část tvoří oblast Jablunkovska a Třinecka, do níž náleží farnosti
(„Farnost“ (z lat. parrochia) je společenství křesťanů v církvi (územně většinou složeno z více obcí) v jejímž čele stojí „farář“ (z lat. parrochus), kterému je pod vedením místního biskupa svěřena pastorační péče o tyto křesťany.)

Hnojník, Horní Lomná, Jablunkov, Mosty u Jablunkova, Ropice, Střitež, Třinec a Vendryně.

Tyto stránky vypovídají o životě mládeže našeho děkanátu Frýdek na tomto území. Naleznete zde informace o akcích, které jsou určené pro mládež a jež mladí (animátoři) pořádají. Slouží také k tomu, abyste se dozvěděli, do jakých společenství ve farnostech se můžete zapojit. V sekci zástupci za farnosti zjistíte, na koho se ve vaší farnosti obrátit, sdílet se s mladými prostřednictvím sociální sítě a ve fotogalerii zavzpomínat na akce, které proběhly.Diecézní centrum mládeže

Diecéze ostravsko-opavská

Katolická církev v České republice

Svatý stolec