Pane Ježíši Kriste, s láskou se díváš na mladé lidi a nabízíš jim dar Ducha Svatého.
Prosíme tě, pomoz jim přijímat zodpovědnost za krásný dar mládí, aby si jej vážili a prožívali ho v radosti.
Dej jim odvahu ptát se na pravé hodnoty života a zříkat se falešných nadějí, aby se uměli rozhodnout pro život podle tvé vůle.
Dej jim schopnost ukazovat praktickými skutky lásky na plnost života víry, která nezapomíná na potřebné a dokáže se dělit o bohatství duchovní i materiální.
Ať jsou v tvé církvi znamením naděje a najdou bohatství věčného života. Amen.

Panno Maria, prosíme tě,nauč mladé lidi dělat všechno, co jim Tvůj Syn řekne.
Mládež děkanátu Frýdek - dolní část

Facebook


Animátorství

Animátor je člověk, který se snaží svou službou církvi co nejvíce přibližovat k Bohu. Jeho úkolem je aktivně podílet se na životě církve mezi mládeží. Pomáhá, aby mladí lidé nacházeli cestu k Bohu takovou formou, která je jim blízka. Jejich úkolem je tedy:

• předávat mladým zkušenost, že víra je živý vztah s Bohem, učit je vydávat svědectví o své víře životem, povzbuzovat je v jejich prožívání víry, učit je pravidelné osobní modlitbě, důležitosti modlitby a životu ve společenství (setkávání)

• prohloubit informovanost o dění a učení církve, prohloubit znalost a vztah k Písmu, učit je vnímat současné problémy z pohledu křesťana, pomáhat k osobnímu zrání a růstu

• povzbudit mladé k aktivní pomoci při vedení společenství mládeže ve svých farnostech, být k dispozici místním kaplanům pro mládež nebo farářům při organizování různých pastoračních akcí.

Jsi kreativní, rád přicházíš s novými nápady, máš rád organizaci a práci s mladými? Chceš se zapojit do akcí pořádané v děkanátě? Tak se mezi nás zapoj, rádi Tě přivítáme. Napiš nám na mladezhornifrydek(at)seznam.cz a domluvíme se co dál;)

Pro ty, kteří chtějí získat více zkušenosti pro práci ve farnosti, prohloubit svůj vztah s Bohem, obohatit sami sebe, je určen dvou lety animátorský kurz, pořádány DSM ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Přihlášky a více informací o kurzu naleznete zde.

Mladí ve dvouletém animátorském kurzu za náš děkanát pořádaný na DSM ve Staré Vsi n/O:

1.ročník 2015/2016:

-

2.ročník 2015/2016:

Zpracováva se...

Absolventi animatorského kurzu od roku 2014:

Rok 2015

Zuzana Sližová (farnost Vendryně)
Nikola Szkanderová (farnost Vendryně)
Katarzyna Pinkas (farnost Vendryně)
Weronika Uherková (farnost Hnojník)

Rok 2014

Anna Onderek (farnost Mosty u Jablunkova)
Tereza Teofil (farnost Mosty u Jablunkova)
Mária Raszková (farnost Vendryně)
Martina Raszková (farnost Vendryně)
Diecézní centrum mládeže

Diecéze ostravsko-opavská

Katolická církev v České republice

Svatý stolec