Pane Ježíši Kriste, s láskou se díváš na mladé lidi a nabízíš jim dar Ducha Svatého.
Prosíme tě, pomoz jim přijímat zodpovědnost za krásný dar mládí, aby si jej vážili a prožívali ho v radosti.
Dej jim odvahu ptát se na pravé hodnoty života a zříkat se falešných nadějí, aby se uměli rozhodnout pro život podle tvé vůle.
Dej jim schopnost ukazovat praktickými skutky lásky na plnost života víry, která nezapomíná na potřebné a dokáže se dělit o bohatství duchovní i materiální.
Ať jsou v tvé církvi znamením naděje a najdou bohatství věčného života. Amen.

Panno Maria, prosíme tě,nauč mladé lidi dělat všechno, co jim Tvůj Syn řekne.
Mládež děkanátu Frýdek - dolní část

Facebook


Fotogalerie


Datum: 25. ledna 2015 – Fotek: 73

Datum: 13. prosince 2014 – Fotek: 41


Setkání schol ve Stříteži 8. listopadu 2014

V sobotu 8.11.2014 se uskutečnilo již 4. setkání schol ve Stříteži. Zúčastnilo se celkem 9 schol, z toho jedna schola ze Slovenska. Nejlépe ohodnocenou scholou byla schola z Bukovce. Toto setkání bylo zakončeno mši sv., kterou celebroval kaplan pro mládež P. Jiří Marek Kotrba.

Další foto: www.farnost-hnojnik.cz

Plakátek
Datum: 8. listopadu 2014 – Fotek: 42

Datum: 9.srpna 2014 – Fotek: 23

Datum: 19.července 2014 – Fotek: 49

Datum: 30.června 2014 – Fotek: 28


O pohár otce děkana 2014 - děkanátní ministrantský turnaj ve fotbale

V sobotu 31. května 2014 se ukutečnil turnaj ve fotbale o pohár otce děkana v Jablunkově. Zúčastnilo se celkem 14 týmu. Vítězem první kategorie se stali ministranti z Jablunkova (Alžbětinky). V druhé a třetí kategorii zvítězili ministranti z Třince.

Plakátek

Datum: 30.června 2014 – Fotek: 97


Kozubová 2014

Ve čtvrtek 8. května se uskutečnil výšlap na horu Kozubovou. Letošní téma se týkalo Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ráno se zdálo, že pro letošní výšlap bude platit mokrá varianta, ale stal se opak. Slunce nás doprovázelo po celý den. Více jak sto lidí se sešlo na hoře Kozubové, kde byl pro děti připravený program. Vyvrcholením celého programu byla mše sv., kterou celebroval o. Jiří Marek Kotrba spolu s o. děkanem Rudolfem Sikorou.


Plakátek

Datum: 12.května 2014 – Fotek: 125


Pouť děkanátu Frýdek

V sobotu 3. května 2014 se uskutečnila pouť děkanátu Frýdek do baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku s úmyslem obnovy rodin a za nová duchovní povolání. Program započal růžencem v 16 hodin, který vedli farníci ze Sedliště. Poté následovala adorace v 17. hodin vedena farnosti Jablunkov. Celá pouť vyvrcholila v 18. hodin slavnostní mši sv., kterou celebroval biskupský vikář pro duchovní povolání Mons. Adam Rucki.Datum: 12.května 2014 – Fotek: 22


Diecézní setkání mládeže v Opavě - BISCUP 2014

Dne 5. dubna 2014 se uskutečnilo Diecézní setkání mládeže s o. biskupem v Opavě. Motto setkání znělo: ,,Blahoslavení chudí v Duchu, neboť jejich je nebeské království" (Mt 5,3)Datum: 5.dubna 2014 – Fotek: 32 Videa: 4


Ples mládeže děkanátu Frýdek - dolní část

Pilotní nultý ples mládeže děkanátu Frýdek – dolní část se uskutečnil v sobotu 18. ledna 2013 v Dolní Lištné v místním domě PZKO. Na programu nás čekala zábava v podobě tance jak lidového, tak moderního, ke kterému nám hrál DJ Mateo, dále hry, taneční vystoupení holek z DDM v Třinci, poté holek z farnosti Hnojník a v místním bufetu jsme se mohli občerstvit nápoji, buchtami a hlavně gulášem. ;)

Plakátek

Datum: 19. ledna 2014 – Fotek: 292


Datum: 19. ledna 2014 – Fotek: 18Děkanátní mše sv. v Hnojníku 14.12.2013

V sobotu 14. prosince 2013 se uskutečnila druhá děkanátní mládežnická mše sv. v Hnojníku. Začalo se růžencem v kostele Nanebevzetí Panny Marie a poté se pokračovalo mši sv., kterou celebroval o. Jiří Marek Kotrba (kaplan pro mládež dolní Frýdek). Po mši sv. bylo agapé ve farní sálce, kde nás navštívil i o. děkan Rudolf Sikora (farář v Hnojníku). Zakončením tohoto setkání byla adorace.

Plakátek

Datum: 14. prosince 2013 – Fotek: 15Děkanátní setkání zástupců a animátorů v Třinci - listopad

Již 3. děkanátní setkání zástupců a animátorů se uskutečnilo 9.listopadu 2013 v Třinci. Hostem tohoto setkání byl o. Radek Drobisz - farář ze Skalice, který měl pro nás připravenou katechezi na téma: "Služba církvi".


Datum: 9. listopadu 2013 – Fotek: 22Setkání Schol Bystřice 2013

Dne 19. října 2013 se uskutečnilo již 3. setkání schol a to v kinosále v Bystřici. Na letošní setkání dorazily 4 scholy z naší části děkanátu. Úvodní modlitbu započal o. Jan Wojnar (kaplan pro mládež horní Frýdek), poté vystoupily samotné scholy, následoval oběd a hry. Zakončení tohoto setkání vyvrcholila mše sv., kterou sloužil o. Petr Oklapal (farář z farnosti Šenov) v kostele Povýšení Svatého Kříže.

Plakátek

Datum: 19. října 2013 – Fotek: 88Děkanátní pouť do Frýdku 5.10.2013

První děkanátní mládežnická mše sv. v tomto školním roce 2013/2014, která byla zároveň i děkanátní poutí, se ukutečnila v sobotu 5. října 2013 ve Frýdku v bazilice Navštívení Panny Marie. Začalo se růžencem, při kterém bylo mezi tajemstvími znázorněná pantomima, kterou zahrála třinecká mládež. Poté v 17 hod byla adorace pod vedením P. Jiřího Marka Kotrby (kaplan pro mládež dolní Frýdek). A v 18 hod. se slavila mše sv. kterou celebroval generální vikář Mons. Martin David spolu s kněžími děkanátu Frýdek. Po mši sv. nás čekalo pohoštění na staré faře ve Frýdku.

Plakátek

Datum: 5. října 2013 – Fotek: 15Děkanátní setkání zástupců a animátorů ve Vendryni - září

Druhé setkání zástupců se uskutečnilo v sobotu 21. září 2013 na faře ve Vendryni.


Datum: 24.září 2013 – Fotek: 21Hurá akce 30.8.2013

Poslední prázdninová Hurá Akce aneb výšlap na Filipku. Sešli jsme se v menším počtu, ale naštěstí nám počasí dopřálo a tak jsme se hezky prošli z Hrádku přes Nýdek, Bystřici, Vendryni až zpátky do Bystřice


Datum: 2.září 2013 – Fotek: 25Děkanátní setkání zástupců a animátorů v Třinci - srpen

První setkání zástupců k novému školnímu roku 2013/2014 se uskutečnilo ve středu 14. srpna 2013 ve 14:00hod. na faře v Třinci. Náplní setkání bylo předání zástupcovství novým animátorům a vypracování děkanátního plánu na nový školní rok.


Datum: 14.srpna 2013 – Fotek: 24Hurá akce 24.7.2013

Děkanátní výlet pod názvem „Hurá akce“ se uskutečnil ve středu 24.7.2013. Dorazili všichni, kteří měli čas a chuť vydat se na celodenní výšlap, do našich beskydských hor. Vyrazili jsme ráno z Mostu u Jablunkova směrem na Skalku, Velký Polom , Muřinkový vrch, přes Horni a Dolní Lomnou do Bocanovic.


Datum: 25.července 2013 – Fotek: 99Olá prázdniny (V. Děkanátní mládežnická mše -na závěr školního roku) Vendryně

Olá prázdniny, akce na závěr školního roku, která se konala v rámci V. Děkanátní mše sv. pro mládež, se uskutečnila v sobotu 22. června 2013 v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské ve Vendryni. Celé setkání nás provázelo téma: Rio de Janeiro s mottem „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy.“ (srov. Mt 28,19) Po mši sv. následovala zábava v místním PZKO, kde nás čekal DJ Pavel s hudbou, hry, scénka „Jak sv. Cyril a Metoděj putovali na SDM do Ria“, taneční vystoupení a další. Celou akci jsme ukončili půlnoční adoraci.

Videa z akce: Mosty u Jablunkova vystoupení, Třinecké vystoupení (bohužel moderátorské kousky a scénka z Bystřice „Jak sv. Cyril a Metoděj putovali na SDM do Ria“ nevyšly nahrát :/ ale máme je v živé paměti ;-))


Plakátek
Datum: 23.června 2013 – Fotek: 94Pohár otce děkana 2013 - ministrantský turnaj ve fotbale

Další fotky: Michal

V sobotu 15. června 2013 se v tělocvičnách na ZŠ v Jablunkově uskutečnil po několika leté přestávce, turnaj ve fotbale pro ministranty děkanátu Frýdek - O pohár otce děkana. Sportovního klání, se zúčastnilo 16 týmu z celého děkanátu Frýdek. Soutěžilo se ve třech kategoriích.

V první kategorii (do 12let) zvítězili ministranti z Jablunkova - farní, druhé místo obsadili Mosty u Jablunkova a třetí Jablunkov - alžbětinky.

V druhé kategorii (13-16let) obsadili první příčku ministranti z Třince, druhou Jablunkov - alžbětinky a třetí Frýdek - farní.

Ve třetí kategorii (17let a výše) zvítězili ministranti z Hnojníka, na druhém místě skončil tým Třinec A a třetí místo patřilo Jablunkovu - alžbětinky.


Plakátek
Datum: 17.června 2013 – Fotek: 113Děkanátní setkání zástupců za farnosti v Mostech u Jablunkova - červen

Poslední setkání zástupců za farnosti ve školním roce 2012/2013 se uskutečnilo v sobotu 1. června 2013 v 16hod. v domě sv. Josefa v Mostech u Jablunkova.

Datum: 2.června 2013 – Fotek: 25Kozubová 2013

Výšlap, o kterém bychom mohli říci, že je více jak 1/4 století tradicí (setkání mladých frýdeckého děkanátu, letos přijaly pozvání i rodiny s dětmi) se uskutečnil v obvyklém datu a to ve středu 8. května 2013. Skupinky mladých a rodiny s dětmi se vydaly po různých trasách vedoucí na horu Kozubovou. Tak jak to každému vyhovovalo a kolika silami kdo disponoval. Šly se hlavně trasy z Milíkova, Košařisk, Dolní Lomné, Bocanovic a další. Na hoře nás letos čekal program v duchu tématu „Putování po stopách sv. Cyrila a Metoděje.“ Účastníci se měli možnost zapojit po skupinkách do hry, kde plnili různé úkoly a zároveň si prošli celý životopis sv. Cyrila a Metoděje. Celé setkání mělo vrchol ve mši sv., kterou celebroval o. Jiří Marek Kotrba.

Další fotky: Katka


Plakátek
Datum: 9.května 2013 – Fotek: 189IV. Děkanátní mše pro mládež v Mostech u Jablunkova

Čtvrtá děkanátní mládežnická mše sv. v tomto školním roce se ukutečnila v sobotu 20. dubna 2013 tentokrát ve farnosti Mosty u Jablunkova. Celým setkáním nás provázel duch tématu "Dary". Po mši sv. nás čekalo agapé v domě sv. Josefa a hry. Vše jsme pak zakončili adoraci.


Plakátek
Datum: 22.dubna 2013 – Fotek: 39


Děkanátní setkání zástupců a animátorů v Třinci - duben

Naše čtvrté setkání se uskutečnilo v sobotu 6. dubna 2013 v 14:45hod. jako obvykle na faře v Třinci. Tématem setkání bylo: „Magie, čarodějnictví a okultismus“. Přednášku si pro nás připravila paní katechetka Danuta Suszková. Nechyběla modlitba, hry, pokec a na konec plánování akcí na děkanátě.

Datum: 7.dubna 2013 – Fotek: 43


Diecézní setkání mládeže v Bruntále –BISCUP 2013

Ve dnech 16. - 17. března se uskutečnil tzv. BISCUP 2013 tj. Diecézní setkání mládeže s o. biskupem. Setkání se uskutečnilo v městě Bruntál v rámci Světových dnů mladeže, které se nesou motem: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.“ (Mt 28, 19). Mladí zde měli možnost zúčastnit se mše sv. s o. biskupem, workshopů, adoraci, křížové cesty, slyšet různá svědectví víry, setkat se s kamarády apod. Na setkání jsme se jako děkanát vydali společně a celé setkání zakončili návštěvou, kdy jsme slavili nedělní mši sv. ve farnosti Rýmařov.

Svědectví jednotlivých účastníku o setkání z našich farností, si můžeš přečíst zde. Další fotky ze setkání a jiné materiály nalezneš na dcm.doo.cz

(Fotky jsou převzaty z DSM archivu ;-))

Datum: 7.dubna 2013 – Fotek: 73


Víkendovka - Expedice 222402 Skalice

Víkendové setkání zástupců, animátorů a mladých se uskutečnilo pod označením Expedice 222402 Skalice v termínu 22. - 24. 2. 2013 na faře ve Skalici. Čekal nás víkend ve formě mini duchovní postní obnovy, která byla provázena hrami, plánováním akcí na děkanátě, prezentací farností a katechezí o.Radka Drobisze na téma "Hřích".

Datum: 26.února 2013 – Fotek: 83


III. Děkanátní mše pro mládež v Hnojníku

Děkanátní mládežnická mše s tématem „Láska“, se uskutečnila v sobotu 9. února 2013 ve farnosti Hnojník.

Plakátek

Datum: 11.února 2013 – Fotek: 16


Děkanátní setkání zástupců a animátorů v Třinci - leden

Třetí setkání se uskutečnilo 26. ledna 2013 v 16:30hod. opět na faře v Třinci. Tématem setkání bylo: „Temperament v životě člověka“, které si pro nás připravil student psychologie na UP v Olomouci Ondřej Jiráska. Dále jsme večer prožili modlitbou, hrami a plánováním akcí na děkanátě.

Datum: 27.ledna 2013 – Fotek: 52


II. Děkanátní mše pro mládež v Jablunkově

Druhá děkanátní mše pro mladež se uskutečnila v sobotu 15. prosince 2012 v klášterním kostele sv. Josefa u sester Alžbětinek v Jablunkově. Setkání provázelo téma Naděje. Po mši sv. následovaly hry, malé agapé a k závěru adorace. Po celou dobu setkání byla také možnost zpovědi a duchovních rozhovorů.

Plakátek

Datum: 17.prosince 2012 – Fotek: 26II. Děkanátní setkání zástupců a animátorů v Třinci

Druhé setkání letošního roku proběhlo v sobotu 17.listopadu 2012 v 16:30hod. na faře v Třinci. Setkání bylo provázeno tématem „Hodnoty“, které si pro nás připravil host jáhen Jan Slavík v současnosti prefekt teologického konviktu AKS v Olomouci. Večer jsme dále prožili hrami, vzájemným sdílením a adorací.

Datum: 20.listopadu 2012 – Fotek: 23Děkanátní mše pro mládež ve Vendryni

Děkanátní mše s tématem Víra, se uskutečnila v sobotu 13.října 2012 ve farním kostele sv.Kateřiny ve Vendryni. Po mši následovalo agapé na faře spolu s hrami a na závěr adorace.

Plakátek

Datum: 13.října 2012 – Fotek: 30Setkání schol - Jablunkov 2012

Setkání se uskutečnilo v sobotu 22. září 2012 při klášteře sester alžbětinek v Jablunkově. Přijelo osm schol z naší části děkanátu. Po přivítání a slůvku sestry představené, prožili účastníci odpoledne se sv. Cecílii v podobě her, vystoupením samotných schol a večer slavením mše svaté s otcem děkanem Rudolfem a kázáním o. Edwarda.

Datum: 24. září 2012 – Fotek: 82Děkanátní setkání zástupců a animátorů v Třinci

Setkání proběhlo v sobotu 15. září 2012 v 16:30hod. na faře a přilehlé zahradě v Třinci. Sešli jsme se mladí, zástupci a animátoři za farnosti a prožili podvečer pod tématem „Služba“ se slůvkem o.Kamila, hrami, děkanského jablečného moštu, opékáním párku a písniček u ohně.

Datum: 15. září 2012 – Fotek: 11


Datum: 13. listopadu 2010 – Fotek: 28


Datum: 28. května 2010 – Fotek: 43


Datum: 28. listopadu 2009 – Fotek: 75


Datum: 14. září 2009 – Fotek: 31
Diecézní centrum mládeže

Diecéze ostravsko-opavská

Katolická církev v České republice

Svatý stolec