Pane Ježíši Kriste, s láskou se díváš na mladé lidi a nabízíš jim dar Ducha Svatého.
Prosíme tě, pomoz jim přijímat zodpovědnost za krásný dar mládí, aby si jej vážili a prožívali ho v radosti.
Dej jim odvahu ptát se na pravé hodnoty života a zříkat se falešných nadějí, aby se uměli rozhodnout pro život podle tvé vůle.
Dej jim schopnost ukazovat praktickými skutky lásky na plnost života víry, která nezapomíná na potřebné a dokáže se dělit o bohatství duchovní i materiální.
Ať jsou v tvé církvi znamením naděje a najdou bohatství věčného života. Amen.

Panno Maria, prosíme tě,nauč mladé lidi dělat všechno, co jim Tvůj Syn řekne.
Mládež děkanátu Frýdek - dolní část

Facebook


Kontakt

Mládež děkanátu Frýdek (dolní)
Hnojník 43
739 53 Hnojník
email: mladezhornifrydek(at)seznam.cz

Správce internetových stránek
email: webrkfh(at)seznam.cz
Diecézní centrum mládeže

Diecéze ostravsko-opavská

Katolická církev v České republice

Svatý stolec