Pane Ježíši Kriste, s láskou se díváš na mladé lidi a nabízíš jim dar Ducha Svatého.
Prosíme tě, pomoz jim přijímat zodpovědnost za krásný dar mládí, aby si jej vážili a prožívali ho v radosti.
Dej jim odvahu ptát se na pravé hodnoty života a zříkat se falešných nadějí, aby se uměli rozhodnout pro život podle tvé vůle.
Dej jim schopnost ukazovat praktickými skutky lásky na plnost života víry, která nezapomíná na potřebné a dokáže se dělit o bohatství duchovní i materiální.
Ať jsou v tvé církvi znamením naděje a najdou bohatství věčného života. Amen.

Panno Maria, prosíme tě,nauč mladé lidi dělat všechno, co jim Tvůj Syn řekne.
Mládež děkanátu Frýdek - dolní část

Facebook


Zástupci za farnosti

Zástupci za farnosti jsou mladí lidé/animátoři, kteří se aktivně podílejí na životě mládeže ve svých farnostech. Jsou koordinátory v oblasti mládeže ve své farnosti a jejich úkolem je zastupovat mladé na děkanátních schůzkách a podílet se spolu s kaplanem pro mládež na životě mladých v děkanátě přípravou akcí pro mládež. Pokud hledáš společenství nebo by ses chtěl nějakým způsobem zapojit ve své farnosti, tak jej kontaktuj, určitě Ti rád odpoví a poradí! ;)

Zástupci za farnosti se spolu s animátory a mladými scházejí jednou za dva měsíce a tvoří děkanátní společenství většinou na faře v Třinci. Setkání je provázeno tématem, diskuzi a různými aktivitami v podobě her a také plánováním akcí.

Tato setkání jsou vhodná pro ty, kteří pracují ve farnosti s mládeží(vedou společenství apod. , získají zde inspiraci pro své působení, porozumění problematice a také kontakt s těmi, kteří v této oblasti působí), ale i pro ty, kteří se chtějí sejít, tvořít společenství a prohloubit svůj vztah s Bohem.

Pokud máš zájem se zapojit, určitě nás kontaktuj a domluvíme se co a jak;)

Termíny setkání:

Na termínech se pracuje....

Kaplan pro mládež:

P. Mgr. Grzegorz Tadeusz Oziębłowski, MIC - farní vikář farnosti Jablunkov

Zástupce za děkanát:

Radek Kotzur

email: radekkotzur(at)gmail.com

zástupce Zástupce za děkanát:

Mateusz Kraina

email: onderekania(at)seznam.cz

Zástupci za farnosti:

Aktualizováno: 16.08.2013

Propagace a komunikace s veřejnosti: Nikola Szkanderová (szkanderova.nikola(at)gmail.com)

Animátor ministrantů: Pavel Czudek (Pavel.czudek(at)gmail.com)
Animátor schol: Tereza Byrtusová (terikbyrtusek(at)seznam.cz)
Animátor dětí: Tereza Teofil (terkateofil(at)seznam.cz)

FarnostJméno a PříjimeníE-mail
HnojníkMarkéta Rylkovámarketa.rylkova(at)gmail.com
Weronika Uherková (mz)werusia(at)seznam.cz
Horní Lomnáneobsazeno
JablunkovPavla ZemanováPavlazemanova25(at)seznam.cz
Petra Czudková(mz)petra.czudkova(at)seznam.cz
AlžbětinkyClaudia Janik cloid66(at)seznam.cz
BukovecLiduška Bojkováliduskabojkova(at)seznam.cz
PísekJan Michalik-
ZacheuszAnna-Maria Gorylová goo.ania(at)gmail.com
Barbara Krzywoń basiakrzywon(at)gmail.com
Mosty u JablunkovaTereza Teofilterkateofil(at)seznam.cz
Veronika Martynková (mz)weronika.martynek(at)seznam.cz
Ropiceneobsazeno
Střítěžneobsazeno
TřinecKateřina KyvalskáKatka.kyvalska(at)seznam.cz
Ondřej Brodzki (mz)Ondrej.brodzki(at)gmail.com
VendryněKatarzyna Pinkaskasia.pinkas(at)email.cz
Nikola Szkanderová (mz)szkanderova.nikola(at)gmail.com

*(mz)- místozástupce za farnost

Interní dokumenty pro zástupce
Diecézní centrum mládeže

Diecéze ostravsko-opavská

Katolická církev v České republice

Svatý stolec